Stammbaum: N- Wurf

Vater:
Kecil Winner Takes It All
JWW Paris 2011,
Vater:
Blicci´s Energetic PH
DKCH SECH NORCH NORDCH KBHV09 DKV09 DKKV09 KLBV09
Vater:
Blicci´s Blou Bajou
EUUV05 DKCH SECH KBHV06 KLBV05 KLBCH KLBV06
Mutter:
Crown´s Best Imga Of Nikolas & Kira
DKCH
Mutter:
Kecis Vannity Fair
DK21323/2007
Vater:
NLCH BECH VV05 INTCH ACV
Bejiboy de Kostalina
Mutter:
DKCH
SECH DEVDHCH DECH INTCH PLCH NOCH NORDCH KLBV04 KLBCH DKKV07 KLBV07 DKKV08 DKV09
Kecil Odds on Chance
Mutter:
Sweet Angel Dreasm Baroness
DVDHCH, DJCH, DClubCH INtCH Phalene08 Verbandsieger08
Vater:
Eclair´s Floian
INTCH DtVDHCH DCLUBCH DJCH DBS04 DVDHJCh PLCH CZCH VS007+08 BPH05+07
Vater:
EClAIR´S Quincy
DCH ÖstCH DVDHCH
DHCH DBS EJS97
Mutter:
Elair´s Bianca
Mutter:
Rosy Wings Caroline in Moonlight
DJCH DCHVDH DCHVK INTCH PLCH
Vater:
DKCH NORDCH Norweg. SgKBHV96 NORV96 INTCH
Infanta´s Moonlight Dreams
Mutter:
Kecil Love´s Lovely Counterfeit
Ahnentafel generiert bei Welpen.de - die Seite zum Thema Hunde

Datenschutzerklärung
powered by Beepworld